Oferując Państwu swoją wiedzę oraz doświadczenie proponujemy możliwości współpracy w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz prywatnych oraz komercyjnych. Kompleksowa oferta obejmuje każdy etap działań – od projektu po realizację.

Zakres naszych usług

Kompleksowe i częściowe projekty wnętrz

(np. Zmiany lokatorskie na potrzeby deweloperów)

Projekty “na odległość”

dla inwestycji krajowych i zagranicznych

Projekty branżowe

(np. Dla lokali użytkowych)

Obsługa wykonawcza

zapewnienie obsługi wykonawczej dla realizacji naszych projektów

Dostawy

dostawę materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia

Nadzór

nadzory (różne formy) i realizacje “pod klucz”

Etapy współpracy5 kroków do realizacji projektu

W pięciu krokach przedstawiamy proces realizacji projektu od początku powstania pomysłu aż do realizacji.

Zbieranie informacji

W przypadku Państwa decyzji o potrzebie naszego wsparcia w postaci nadzoru autorskiego możemy zaproponować różne jego formy, począwszy od podstawowych konsultacji na miejscu inwestycji i czuwania nad spójnością prac realizacyjnych z wizją projektową po przejęcie pełnej koordynacji i przekazanie inwestorowi gotowego, wykończonego pod klucz lokalu. Niezależnie od Państwa decyzji co do kwestii nadzoru możemy zaproponować wsparcie realizacyjne na stałe współpracujących z pracownią, sprawdzonych wykonawców mogących wykonać wszystkie prace i dostarczyć wszelkie niezbędne elementy wyposażenia. Możemy również zaproponować bezpośrednie dostawy wybranych lub wszystkich materiałów wyposażenia do Państwa lokalu organizowane przez naszą pracownię.

Praca koncepcyjna

Na pierwszym etapie prac przygotowujemy 2-3 koncepcje układu funkcjonalnego projektowania wnętrza. Na bazie przedstawionych propozycji oraz otrzymanych uwag powstają kolejne korekty i finalnie ostateczny układ funkcjonalny wnętrza. Jego akceptacja pozawala na przejście do etapu przygotowania poglądowych wizualizacji komputerowych. W oparciu o Państwa oczekiwania odnośnie stylu i charakteru projektowanego wnętrza budujemy trójwymiarowy model całego lokalu. W efekcie powstają dwie wersje kolorystyczne wizualizacji oparte o dopasowany do Pańśtwa potrzeb układ funkcjonalny, “ubrane” w bryły, kolory, elementy wyposażenia i materiały. Każdy etap prac i każda korekta są przesyłane do Państwa mailowe i omawiane w trakcie spotkań w pracowni lub w oparciu o komunikację na odległość. Dobór i prezentacja proponowanych materiałów wykończeniowych, przebiega równocześnie z pracami nad wizualizacjami lub następuje bezpośrednio po akceptacji ich finalnej wersji.

Dokumentacja techniczna

Akceptacja proponowanych rozwiązań kończy procesu kreacji. W oparciu o wypracowaną koncepcję przygotowujemy szczegółowy projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych – zwymiarowanych rzutów, przekrojów, rysunków mebli i innych indywidualnie projektowanych elementów wyposażenia oraz detali. Przeciętny czas przygotowania gotowej dokumentacji projektowej od momentu akceptacji finalnej koncepcji wynosi około 2-3 tygodni.

Kosztorysowanie

Równocześnie z dokumentacją techniczną przygotowujemy szczegółowy wykaz wszystkich elementów wyposażenia i materiałów wykończeniowych potrzebnych do realizacji wnętrza zgodnie z projektem. Zestawienie materiałowo-kosztowe zawiera wycenę wykonania wszelkich prac jak i indywidualnie zaprojektowanych dla Państwa elementów wyposażenia, w tym mebli, przygotowaną przez sprawdzonych wykonawców.

Nadzór i wykonawstwo

W przypadku Państwa decyzji o potrzebie naszego wsparcia w postaci nadzoru autorskiego możemy zaproponować różne jego formy, począwszy od podstawowych konsultacji na miejscu inwestycji i czuwania nad spójnością prac realizacyjnych z wizją projektową po przejęcie pełnej koordynacji i przekazanie inwestorowi gotowego, wykończonego pod klucz lokalu. Niezależnie od Państwa decyzji co do kwestii nadzoru możemy zaproponować wsparcie realizacyjne na stałe współpracujących z pracownią, sprawdzonych wykonawców mogących wykonać wszystkie prace i dostarczyć wszelkie niezbędne elementy wyposażenia. Możemy również zaproponować bezpośrednie dostawy wybranych lub wszystkich materiałów wyposażenia do Państwa lokalu organizowane przez naszą pracownię.

TOP